ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА Featured

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

Република Србија

АП Војводина

Основна школа „Братство и јединство“

Број: 128

Дана: 01.04.2021. год.

А л и б у н а р

                                         На основу члана 46. Закона о уџбеницима ( Сл. Гласник РС број 27/18) и одобрених каталога за уџбенике за школску 2021/22. годину, Наставничко веће школе доноси:

ОДЛУКУ

     О   ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину

           Као прилог Одлуке за употтребу уџбеника, налазе се записници стручних већа са рангираним уџбеничким јединицама и издавачким кућама и образложењем. Овом одлуком обухваћени су уџбеници који се користе на годину дана , а то су уџбеници за четврти и седми разред, уџбеници који се користе у наредне четири године ; за 3. и 7. разред. Овом Одлуком допуњује се уџбенички комплет за први разред за изборни програм Матерњи језик са елементима националне културе и уџбенички комплет за 5. разред за Матерњи језик- румунски језик.

ПРВИ РАЗРЕД ( настава на српском језик) употребљабају се закључно са 2022/2023.год.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.

Буквар

с наставним листовима, ћирилица

Симеон Маринковић

Читанка 1,

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1, радна свеска за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

                                                                            

СТРАНИ ЈЕЗИК- енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

FAMILY AND FRIENDS   , Foundation енглески језик за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 1, за први разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00092/2018-07 од 19.4.2018.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018.

Ново!

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЛЕМЕНТИНА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ( изборни програм)- РУМУНСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Румунски језик са елементима националне културе за први разред основне школе; на румунском језику и писму

Аутори: Брандуша Жујка и Мариника Мозор

128-61-601/2020- 01 од 30.09.2020

ДРУГИ РАЗРЕД употребљава закључно са 2023/2024. год

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00123/2019-07

од 9.5.2019.

Читанка 2 за други разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

Српски језик 2 за други разред основне школе

Симеон Маринковић

Мала абецеда 2, уџбеник за други разред основне школе

Симеон Маринковић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе

Naomi Simmons

650-02-00026/2018-07

од 13.3.2019.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић

650-02-00169/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 2 , радна свеска за други разред основне школе;

ћирилица;

(уџбенички комплет)

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Симеон Маринковић, Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00168/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе;

ћирилица;

(уџбенички комплет)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00128/2019-07

од 11.4.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 2 за други разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00187/2019-07

од 10.5.2019.

ТРЕЋИ РАЗРЕД ( употребљава се од 2021/2022. године на четири године, закључно са 2024/2025.)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00559/2019-07

од 11.2.2020.

Читанка

за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Маркови

650-02-00559/2019-07

од 11.2.2020.

Српски језик

за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић

650-02-00559/2019-07

од 11.2.2020.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

др Јасмина Милинковић

650-02-00567/2019-07

од 28.1.2020.

Математика 3,

радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

др Јасмина Милинковић,

др Милана Дабић Боричић

650-02-00567/2019-07

од 28.1.2020.

СТРАНИ ЈЕЗИК-енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Family and Friends 1Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Naomi Simmons

650-02-00469/2019-07

од 27.1.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Зорица Нобл

650-02-00563/2019-07

од 6.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Зорица Нобл

650-02-00563/2019-07

од 6.2.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00558/2019-07

од 11.2.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00564/2019-07

од 16.12.2019.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ( користе се у 2021/2022.год. на годину дана)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Читанка 4.за четврти разред основне школе

Српски језик 4, за четрти разред основне школе

                

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Симеон Маринковић

650-02-00229//2020-07 од 20.11.2020.

650-02-00229//2020-07 од 20.11.2020.

                                

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 4, уџбеник за трећиМирко ДМ

четврти разред основне

школе

 

Јасмина Милинковић

650-02-00379/2020-07 од 28.01.2021.

                                                                      

Математика 4, радна свеска за четврти

разред основне школе; уџбенички комплет;ћирилица

Јасмина Милинковић

650-02-00379/2020-07 од 28.01.2021.

СТРАНИ ЈЕЗИК-енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Family and Friends 2 енглески језик за четврти разред основне школе, четврта година учења; уџбеник и радна свеска-уџбенички комплет

Naomi Simomons

650-02-00278/2020-07 od 11.12.2020

   

 

            

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе  

                                                                        

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комлет; ћирилица                                                                                                                            

Ивана Голуб, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Ивана Голуб, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

650-02-00424/2020-07 од 19.01.2021.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе      

Владица Илић

650-02-00374/2020-07 од 29.01.2021.

                      

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица  

  

Мирјана Живковић

650-02-00164/2020-07 од 26.10.2020.                        

                                                                                                          

ПЕТИ РАЗРЕД ( користе се закључно са 2022/2023.год)

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи, читанка за пети разред основне школе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Дар речи, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

СТРАНИ ЈЕЗИК ( 2.страни језик-шпански језик)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

¿HABLAMOS? 1, шпански језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00109/2018-07 од 17.4.2018.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (страни језик)

„DATA STATUS”

TO THE TOP PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел

Марилени Малкогиани

650-02-00049/2018-07 од 27.4.2018

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

др Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

KLETT”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ KLETT”

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

ШЕСТИ РАЗРЕД ( користе се закључно са 2023/2024.год.)

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00088/2019-07

од 27.3.2019.

Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи, Граматика српског језика за шести разред основне школе

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

Наташа Станковоћ Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

( дрги страни језик)

Hablamos? 2, шпански језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са ЦД-ом и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00017/2019-07 од 1

8.3.2019.

DATA STATUS”

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

( страни језик)

To the Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска са компакт диском)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

од 27.3.2019.  

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00024/2019-07

од 11.4.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за шести разред основне школе

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00078/2019-07

од 11.4.2019.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00110/2019-07

од 20.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Географија за шести разред основне школе;

ћирилица

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

650-02-00116/2019-07

од 9.5.2019.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„ВУЛКАН“

Физика 6,

уџбеник за шести разред основне школе

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић Лукић,

Татјана Мишић

650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

НОВИ ЛОГОС“

Математика 6,

уџбеник за шести разред основне школе

Тамара Малић

650-02-00099/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 6,

збирка задатаказа шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Тамара Малић,

Марина Јовановић Светлик

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00109/2019-07

од 21.5.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

KLETT”

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Алекса Вучићевић,

Ненад Стаменовић

650-02-00080/2019-07

од 20.5.2019.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског секретара

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство

за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00065/2019-07

од 21.5.2019.

СЕДМИ РАЗРЕД ( користе се од 2021/2022.год. у наредне четири године закључно са 2024/2025.)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ НОВИ ЛОГОС“

•           Уметност речи читанка за седми разред основне школе

•           Дар речи граматика српског језика за седми разред основне школе

•           Радна свеска српског језика за седми разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Слађана Савовић, Драгана Ћећез Иљукић

Др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић.

650-02-00529/2019-07

од 20.1.2020.

СТРАНИ ЈЕЗИК ( енглески језик)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ДАТА СТАТУС

То the Top Plus 3,

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07

од 4.2.2020.

СТРАНИ ЈЕЗИК ( шпански језик – 2. страни језик)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿Hablamos?, шпански језик за седми разред основне школе,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00548/2019-07

од 10.1.2020.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

КЛЕТТ

Математика, уџбеник за седми разред основне школе

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

650-02-00536/2019-07 од 20.1.2020.

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

650-02-00536/2019-07 од 20.1.2020.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Чедомир Антић,

Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07

од 25.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Географија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе

(први и други део);

Ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00594/2019-07

од 11.2.2020.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ВУЛКАН

Физика 7, Уџбеник за седми разред основне школе

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама

Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић и Љубиша Нешић

Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић и Љубиша Нешић

650-02-00411/2019-07

од 17.1.2020.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

KLETT

Хемија 7 ,

уџбеник за седми разред основне школе

Незрина Миховић,

Милош Козић,

Невена Томашевић,

Драгица Крвавац,

Милан Младеновић

650-02-00599/2019-07

од 5.2.2020

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

“ KLETT " 

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “

Музичка култура

за седми разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00607/2019-07

од 28.1.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00439/2019-07

од 17.1.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ“

Информатика и рачунарство7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

650-02-00499/2019-07

од 5.2.2020.

ОСМИ РАЗРЕД ( користе се на годину дана од 2021/2022.)-ново

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 

„НОВИ ЛОГОС “

1.   „Уметност речи”, читанка за српски језик и књижевност за осми разред основне школе

2.   „Дар речи”, граматика српског језика за осми разред основне школе

А

3.   „Радна свеска ”, уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за осми разред основне школе

А

                                                                          

Наташа Станковић Шошо

Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић

650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

    

           650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

                                                                                          

650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

 
   

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

DATA STATUS

Тo the Top Plus 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

                

650-02-00104/2020-07 од 27.8.2020.

СТРАНИ ЈЕЗИК ( други страни језик – ШПАНСКИ ЈЕЗИК)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿ Hablamos? 4, шпански језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Маја Андријевић, Анђелка Пејовић

650-02-00323/2020-07 од 17.12.2020.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

KLETT

Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе

Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

650-02-00298/2020-07 35 од 16.12.2020.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС “

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилиц

Ратомир Миликић, Ивана Петровић

650-02-00309/2020-07 од 1.3.2021.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Ге           Географија 8, уџбеникза осми разред оосновне школе; ћирилица

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07 од 4.12.2020

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Би Биологија 8,

Уџ    уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

650-02-00279/2020-07 од 4.12.2020.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе

Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Татјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић

650-02-00238/2020-07 од 20.11.2020.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Ау                      

Татјана Недељковић

650-02-00273/2020-07 ОД 11.12.2020.    

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КЛЕТТ“

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање са упутством); ћирилица

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

650-02-00249/2020 -07 од 26.11.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД“

Музичка култура 8, за осми разред основне школе; ћирилица

др Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

   650-02-00381/2020-07 од 19.1.2021.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

.ЛИКОВНА КУЛТУРА 8 - уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00223/2020-07 од 02.12.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ“

И     Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Зорица Прокопић, Јелена Пријовић

650-02-00300/2020 -07 од 18.12.2020.

                            

                                                                                                                                                              

                                                            

УЏБЕНИЦИ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Уџбеници на румунском језику за 3. и 7. разред употребљаваће се од 2021/2022. закључно са 2024/2025. године
  • Уџбеници на румунском језику за 4. и 8. разред употребљаваће се од 2021/2022. године на једну годину.
  • Уџбеник за 5. разред за предмет Румунски језик и књижевност употребљава се од 2021/2022. године ( ново)

СТРАНИ ЈЕЗИК

                   ** Уџбенички комплет за Први страни језик( енглески језик) исти је као у одељењима на српском језику од 1.-8. разреда;

                

                 *** Уџбенички комплет за други Други страни језик( шпански језик) за 5.-8. разреда у одељењима на румунском језику су исти као и у одељењима на српском језику

 

 

 

УЏБЕНИЦИ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

 

Српски као нематерњи

1

Клет д.о.о.

Соња Аџић

Маша и Раша – Српски као нематерњи језик , за први разред

основне школе; ћирилица

650-02-00178/2018-07, од 24.4.2018.

 

Српски као нематерњи

2

Клет д.о.о.

Андреа Рожа Сикроа

Српски као нематерњи језик, за

други разред основне школе; ћирилица

650-02-00146/2019-07 од 21.5.2019.

 

Српски као нематерњи

3

Клетт д.о.о

Сузана Енги и Андреа Рожа Сикора

Уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска) Српски као нематерњи језик, за трећи разред основног образовања и васпитања

650-02- 00576/2019-07 од 10.1.2020.

( ново)

 

Српски као нематерњи

4

'Кlett'' д.о.о

Андреа Рожа Сикора

уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе; на српском језику и писму

650-02- 00263/2020-20 од 27.11.2020.

(ново)

 

Српски као нематерњи

5

Клет д.о.о.

Соња Аџић, Весна Вајс

(Читанка; Граматика; Радна свеска уз Читанку и Граматику), за пети разред основне школе;

ћирилица

650-02-00260/2018-07, од 17.8.2018.

 

Српски као нематерњи

6

Клет д.о.о.

Весна Вајс, Дамир Ишпановић; Весна Вајс, Сузана Енги; Весна Вајс

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК,

(Читанка; Граматика; Радна свеска; за шести разред основне

школе; ћирилица

650-02-00083/2019-07, од 19.4.2019.

 

Српски као нематерњи

7

Клетт д.о.о

Весна Вајс и Дамир Ишпановић

Уџбенички комплет Српски као нематерњи језик. 7; Читанка 7, Учимо језик, Граматика 7; Радна свеска уз Читанку и Граматику, за 7. р. осн. шк.

650-02- 00575/2019-07 од 13.2.2020.

( ново)

 

Српски као нематерњи

8

'Кlett'' д.о.о

Весна Вајс, Дамир Ишпановић

уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 8 (Читанка 8 Српски као нематерњи језик за осми разред основне школе; Учимо језик 8 Српски као нематерњи језик за осми разред основне школе; Радна свеска 8 Српски као нематерњу језик за 8 осми разред основне школе) за осми разред основне школе; на српском језику и писму

650-02- 00290/1/2020-20 од 05.01.2021.

 
 

Румунски језик

1

ЈП ''Завод за уџбенике''

Брандуша Жујка; Мариора Болдовина,

Уџбенички комплет Румунски језик 1 (Буквар и Радна свеска) ,

128-61-811/2019-01, од

22.01.2020.

 

Верска настава

1

ЈП ''Завод за уџбенике''

Лонгин Мунћан, Емануел Тапалага

Мали православни катихисиз , за први разред основне школе; на

румунском језику и писму

128-61-235/2016-01 од

21.12.2016.

 

Музичка култура

1

ЈП ''Завод за уџбенике''

Јон Леле

Музичка култура, за први разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-605/2019-01, од

21.8.2019.

 

Математика

1

ЈП ''Завод за уџбенике''

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 1 (уџбеник и Вежбанка) , за први разред основне школе; на румунском

језику и писму

128-61-613/2019-01, од

17.7.2019.

 
 

Ликовна култура

1

ЈП ''Завод за уџбенике''

Рајко Бошковић, Петар Вујошевић

Ликовна култура, за први разред

основне школе, на румунском језику и писму

128-61-615/2019-01, од

24.7.2019.

 
 

Свет око нас

1

ЈП ''Завод за уџбенике''

Биљана Гачановић, Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин

Свет око нас ( уџбеник и радна свеска ), за први разред основне школе, на румунском језику и

писму

128-61-612/2019-01, од

24.7.2019.

 
 

Румунски језик

2

ЈП ''Завод за уџбенике''

Мариоара Болдовина, Анишоара Царан

Carte de citire (Читанка) , за други разред основне школе; на

румунском језику и писму

106-61-00169/2005-01, од 17.8.2005.

 
 

Румунски језик

2

ЈП ''Завод за

Мариоара Болдовина,

Caiet de lucru la limba română

106-61-00185/2005-01,

 
 

уџбенике''

Отилиа Симеон

(Наставни листови за румунски

од 9.9.2005.

 
 

језик), за други разред основне

 
 

школе; на румунском језику и

 
 

писму

 
 

Верска настава

2

ЈП ''Завод за

Лонгин Мунћан,

Религија 2, за други разред

128-61-233/2016-01, од

 
 

уџбенике''

Емануел Тапалага

основне школе; на румунском

21.12.2016.

 
 

језику и писму

 
 

Математика

2

ЈП ''Завод за

Оливера Тодоровић,

Математика 2, за други разред

650-02-00033/2011-06,

 
 

уџбенике''

Срђан Огњановић

основне школе основне школе на

од 16.8.2011.

 
 

румунском језику и писму

 
 

Математика

2

ЈП ''Завод за

Оливера Тодоровић,

Математика 2, вежбанка за

650-02-00031/2011-06,

 
 

уџбенике''

Срђан Огњановић

други разред основне школе

од 16.8.2011.

 
 

основне школе на румунском

 
 

Свет око нас

2

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана

Новковић

Lumea din jurul nostrum (Свет око нас –уџбеник) , за други разред основне школе; на румунском

језику и писму

650-0200649/2011-06, од

12.1.2012.

 
 

Свет око нас

2

ЈП ''Завод за уџбенике''

Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин, Љиљана Новковић

Истраживанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас , за други разред основне школе основне школе на румунском језику и

писму

650-02-00685/2011-06, од 12.1.2012.

 
 

Музичка култура

2

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Јон Лелеа

Cultura muzicală (Музичка култура), за други разред основне школе; на румунском језику и

писму

106-61-00117/2006-01, од 26.9.2006.

 
 

Ликовна култура

2

ЈП ''Завод за уџбенике''

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, мр Бранислав Николић, Драгица Миловановић

Размишљам и стварам , ликовна култура за други разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00216/2011-06, од

15.8.2011.

 
 

Румунски језик

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Мариоара Болдовина

Carte de citire (Читанка) , за трећи

разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00077/2006-01, од 26.6.2006.

 
 

Румунски језик

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Мариоара Болдовина

Limba română - сaiet de lucru (Радна свеска из румунског језика) , за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00139/2006-01, од 18.7.2006.

 
 

Математика

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematica (Математика) , за трећи разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00130/2009-06/1. од 28.7.2009.

 
 

Математика

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Caiet de exerciţii la matematică (Вежбанка за математику) , за трећи разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00130/2011-06, од 16.8.2011.

 
 

Природа и друштво

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Natura şi societatea (Природа и друштво – уџбеник) , за трећи разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.7.2009.

 
 

Природа и друштво

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Caiet de lucru la natură şi societate (Завичајница – радна свеска уз уџбеник Природа и друштво) , за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.7.2009.

 
 

Музичка култура

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Јон Лелеа

Cultura muzicală (Музичка култура), за трећи разред основне школе, на румунском језику и

писму

106-61-00080/2008-01, од 7.7.2008.

 
 

Ликовна култура

3

ЈП ''Завод за уџбенике''

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, Бранислав Николић,

Татјана Лалић

Învăţ şicreez - Cultura plastic (Учим и стварам - Ликовна култура), за трећи разред основне школе, на румунском језику и

128-61-233/2016-01, од

09.05.2005.

 
 

Румунски језик

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Брандуша Жујка

Carte de citire (Читанка) , за четврти разред основне школе; на

румунском језику и писму

106-61-00106/2007-01 од 05.06.2007.

 
 

Румунски језик

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Брандуша Жујка

Limba română - Caiet de lucru (Наставни листови за румунски језик) , за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00107/2007-01, од 05.06.2007.

 
 

Математика

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematica (Математика) , за четврти разред основне школе; на

румунском језику и писму

650-02-00215/2011-06, од 16.8.2011.

 
 

Математика

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 4 , за четврти разред основне школе; на румунском

језику и писму

650-02-00028/2011-06, од 16.8.2011.

 
 

Природа и друштво

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин, др Мирча Маран

Natura şisocietatea (Природа и друштво), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00087/2006-06, од

23.5.2006;                                 106-

61-00164/2006-01, од

26.9.2006.

 
 

Природа и друштво

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Мирча Маран

Caiet de lucru la Natură şi societate (Истраживанка - радна свеска) , за четврти разред основне школе;

на румунском језику и писму

6-00-00087/2006- 06, од 23.5.2006.

 
 

Музичка култура

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Јон Лелеа

Cultura muzicală (Музичка култура) , за четврти разред основне школе; на румунском

језику и писму

106-61- 00088/2009-01, од 19.8.2009.

 
 

Ликовна култура

4

ЈП ''Завод за уџбенике''

Коста Богдановић, Бранислав Николић, Татјана Лалић, Рајка Бошковић

Îmi imaginez şi creez - Cultura plastică (Маштам и стварам - ликовна култура) , за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00090/2006- 06, од 15.5.2006.

 
 

Румунски језик

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Јонел Агадишан, Романца Гланда Крачун и Ленуца Урзеску; Елена Кожокар, Романца Гланда Крачун и Лавиника Пинку

Уџбенички комплет Румунски језик 5 (Читанка 5 и Румунски језик и култура изражавања 5) за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-453/2020- 01 од 24.08.2020. ( ново)

 
                         

 

 

 

Музичка култура

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Лери Менгер

Музичка култура , за пети разред

основне школе; на румунском језику и писму

106-61-271/2010-01, од

16.5.2011.

 
 

Ликовна култура

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић

Cultura plastică (Ликовна култура), за пети разред основне школе; на румунском језику и

писму

650-02-00205/2007-06, од 13.7.2007.

 
 

Математика

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав

Андрић

Математика 5 ,за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-668/2019-01, од

26.8.2019.

 
 

Математика

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав

Андрић,

Збирка задатака из математике, за пети разред основне школе ; на румунском

језику и писму

128-61-668/2019-01, од

26.8.2019.

 
 

Географија

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Јелена Ћалић, Милутин Тадић и Милован

Миливојевић

Географија 5 , за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-695/2019-01, од

27.8.2019.

 
 

Техника и технологија

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Слободан Попов, Мирослав Парошкај

Техника и технологија 5, за пети

разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-616/2019-01, од

15.7.2019.

 
 

Ликовна култура

5

Нови Логос д.о.о.

Милутин Мићић

Ликовна култура 5 , за пети разред основне школе; на

румунском језику и писму

128-61-816/2019-01, од

30.12.2019.

 
 

Биологија

5

Нови Логос д.о.о.

Гордана Субаков Симић, Марина

Дрндарски

Биологија 5 (Први и Други део) , за пети разред основне школе; на

румунском језику и писму

128-61-815/2019-01, од

23.12.2019.

 

Историја

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Мирћа Маран

Додатак из историје, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-622/2019-01 од 25.7.2019.

 

Историја

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Александра Смирнов Бркић

Историја 5 , за пети разред

основне школе; на румунском језику и писму

128-61-591/2019-01 од

09.7.2019.

 

Историја

5

ЈП ''Завод за уџбенике''

Александра Смирнов Бркић

Историја 5 , за пети разред основне школе; на румунском

језику и писму

128-61-591/2019-01, од

9.7.2019.

 

Румунски језик

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Елена Кожокар

Carte de citire (Читанка) , за шести разред основне школе, на

румунском језику и писму

106-61-00153/2008-1, од

4.8.2008.

 

Румунски језик

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Романца Јовановић, Романца Гланда Крачун

Limba română şi cultura exprimării (Румунски језик и култура изражавања) , за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00152/2008-01, од 4.8.2008.

 

Историја

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Марко Шуица, Снежана Кнежевић

Lecturi istoriceşi caiet de lucru (Историјска читанка са радном свеском) , за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-782/2019-01, од

28.10.2019.

 

Историја

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Марко Шуица, Снежана Кнежевић

Историјска читанка са радном свеском , за шести разред основне школе, на румунском језику и

писму

650-02-00066/2011-06, од 15.8 2011.

 

Географија

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Географија, за шести разред основне школе, на румунском

језику и писму

128-61-197/2016-01, од

30.11.2017.

 

Географија

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Географија, за шести разред

основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00494/2011-06, од 26.1.2011.

Географија

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Рада Ситарица, др Милутин Тадић

Географија, за шести разред

основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00319/2008-06, од 1.7.2008.

Биологија

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Бригита Петров

Caiet de lucru la biologie (Радна свеска за биологију) , за шести разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00320/2008-06, од 30.6.2008.

Физика

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић

Fizica (Физика) , за шести разред основне школе, на румунском

језику и писму

650-02-00316/2008-06, од 30.6.2008.

Физика

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Јован Шетрајчић, др Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Culegere de probleme cu lucrări de laborator la fizică (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама) , за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00306/2008-06, од 2.7.2008.

Техничко и информатичко образовање

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Слободан Попов, Тијана Тешан

Instrucţie tehnică şi informatică (Техничко и информатичко образовање) , за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00315/2008-06, од 30.6.2008.

Техничко и информатичко образовање

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Слободан Попов, Никола Чудић

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică (Радна свеска за техничко и информатичко образовање) , за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00315/2008-06, од 30.6.2008.

Музичка култура

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Лери Менгер

Музичка култура 6, за шести

разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-225/2011-01, од

29.3.2012.

 

Ликовна култура

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић

Cultura plastică (Ликовна култура) , за шести разред основне школе, на румунском језику и

писму

620-02-00329/2008-6, од

4.9.2008.

 

Информатика и рачунарство

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Informatică şi calculatoare (Информатика и рачунарство), за шести разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00330/2008-06, од 30.6.2008.

 

Информатика и рачунарство

6

ЈП ''Завод за уџбенике''

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Caiet de lucru la informatică şi calculatoare (Вежбанка за информатику и рачунарство), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00330/2008-06, од 30.6.2008.

 

МАТЕМАТИКА НА РУМУНСКОМ НЕМА

6

НЕМА

НЕМА

НЕМА

 

Румунски језик

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Елена Лелеа

Сarte de citire (Читанка) , за седми разред основне школе, на

румунском језику и писму

106-61-00150/2009-01, oд 25.8.2009.

 

Румунски језик

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Романца Јовановић

Limba română şi cultura exprimării (Румунски језик и култура изражавања) , за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00180/2008-01, oд 2.9.2008.

 

Математика

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Математика, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00173/2009-06 од7.7.2009.

 

Математика

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на румунском језику и

писму

650-02-980/2016-06 од 23.8.2016.

 

Историја

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Драгомир Бонџић, Коста Николић

Istoria 7, Уџненик са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе ( на румунском језику)

  

( ново, чека се превод)

 

Географија

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Милутин Тадић

Geografia (Географија) , за седми разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00189/2009-06, од 6.7.2009.

 

Географија

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Милутин Тадић

Caiet de lucru la geografie (Радна свеска за географију), за седми разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00180/2009-06, од 6.7.2009.

 

Биологија

7

'Кlett'' д.о.о.

Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић

Превод уџбеника БИОЛОГИЈА, уџбеник за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-641/2020- 01 од 28.12.2020. ( ново)

 

Физика

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Fizica (Физика) , за седми разред основне школе, на румунском

језику и писму

650-02-00208/2009-06, од 3.7.2009.

 

Физика

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић

Culegere de problem la fizică (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама) , за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00183/2009-06, од 3.7.2009.

 

Техника и информатика

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Иван Тасић, Драгана Глушац

Instrucţie tehnică şi informatică (Техничко и информатичко образовање) , за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00207/2009-06, од 7.7.2009.

 

Техника и информатика

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Иван Тасић, Драгана Глушац

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică (Радна свеска за техничко и информатичко образовање), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00204/2009-06, од 6.7.2009.

 

Информатика и рачунарство

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Драгољуб Васић, Драган Маринчић,

Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за седми разред основне школе на

румунском језику

650-02-00092/2011-06, од 15.8.2011.

 

Ликовна култура

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

Ликовна култура, за седми разред

основне школе, на румунском језику и писму

650-02-644/2013-06, од

6.11.2013.

 

Музичка култура

7

ЈП ''Завод за уџбенике''

Лери Менгер

Музичка култура 7, за седми разред основне школе, на

румунском језику и писму

128-61-188/2015-01, од

10.2.2016.

 

Хемија

7

Клетт

Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан Младеновић

Хемија 7, уџбенички комплет (уџбеник и лабораторијске вежбе са задацима) 128-61-617/2020- 01 од 23.11.2020.

128-61-617/2020- 01 од 23.11.2020.

 

Румунски језик

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Родика Цапрђа, Елена Кожокар

Сarte de citire (Читанка) , за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

106-61-00254/2010-01, од 12.1.2011.

 

Румунски језик

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Ленуце Урзеску, Романце Гланда Крачун

Румунски језик и култура изражавања , за осми разред основне школе, на румунском

језику и писму

128-61-224/2011-01, од

16.11.2011.

 

Историја

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Драгомир Бонџић,Коста Николић

Istoria 8 (Историја) уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

( ново) тек треба да се штампа

 

Географија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Србољуб Ђ. Стаменковић, мр

Драгица Гатарић

Географија , за осми разред основне школе, на румунском

језику и писму

650-02-00647/2011-06, од 30.11.2011.

 

Географија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Србољуб Ђ. Стаменковић, мр Драгица Гатарић,

Географија, радна свеска са географским картама за вежбање , за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00722/2011-06, од 1.2.2012.

 

Биологија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан

Јовановић

Biologia (Биологија) , за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00223/2010-06, од 21.7.2010.

 

Биологија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан

Јовановић

Радна свеска за биологију , за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00700/2011-06, од 21.12.2011.

 

Физика

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Јован Шетрајчић, Дарко Капор

Физика, за осми разред основне школе, на румунском језику и

писму

650-02-00067/2011-06, од 15.8.2011.

 

Физика

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Јован Шетрајчић, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00686/2011-06, од 17.1.2012.

 

Хемија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Љуба Мандић, мр

Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Chimia (Хемија), за осми разред

основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00072/2011-06 од 16.8.2011.

 

Хемија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Culegere de exerciţii la chimie cu lucrări de laborator (Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама) , за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00024/2012-06, од 13.3.2012.

 

Техника и технологија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање , за осми разред основне школе, на румунском

језику и писму

650-02-00704/2011-06, од 28.12.2011.

 

Техника и технологија

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, радна свеска, за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

650-02-00708/2011-06, од 29.12.2011.

 

Математика

8

Клетт

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе

   ( ново) треба да се преведе

 

Математика

8

Клетт

Бранислав Поповић,Марија Станић,

Ненад Вуловић,Сања Милојевић

Математика 8, збирка задатака за осми разредосновне школе са решењима уз збирку задатака за 8. разред

(ново) треба да се преведе

 

Ликовна култура

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

Ликовна култура, за осми разред основне школе, на румунском

језику и писму

650-000492/2011-06, од

27.2..2012.

 

Музичка култура

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Лери Менгер

Музичка култура 8, за осми разред основне школе, на

румунском језику и писму

128-61-188/2015-01, од

10.2.2016.

 

Информатика и рачунарство

8

ЈП ''Завод за уџбенике''

Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-978/2016-06, од

22.8.2016.

 
                           

У Алиобунару,                                                                                                                   Директор школе:

01.АПРИЛ 2021. год.                                                                                                          Оливера Дадић 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube