План и програм превенције трговине људима и децом Featured

План и програм превенције трговине људима и децом ( јануаар/ фебруар 2021. )

Редни број

Садржај рада

Одељење

Време

Место

Носиоци

 

Трговина људима/децом

Упознавање ученика са проблемом трговине људима, облицим а трговине и механизмима ланаца трговине. Начини врбовања

       5/1, 5/2

( прва група)

( друга група)

( 4. час)

Дигитални кабинет

Педагог, ОС

 

Трговина људима/децом

Упознавање ученика са проблемом трговине људима, облицим а трговине и механизмима ланаца трговине

         6/1

     ( 7. час)

Онлајн

Радмила
Стојисављевић

ОС и педагог

 

Трговина људима/децом

Упознавање ученика са проблемом трговине људима, облицим а трговине и механизмима ланаца трговине

   6/4, 6/3, 5/3,5/4

Учионица

Педагог, ОС-е

 

Препознавање елемената ланца трговине људима ( жртва, предатор, насилник/експлоататор). Радионица, обрада две приче

7/1, 7/2

( 4. час)-прва група

Друга група ( 17. фебруар)

Учионица

Учионица

Педагог. ОС

Педагог

5.

Трговина људима, злостављање деце. Какао се постаје жртва, како се заштити.... Видови експлоатације деце ( електронски медији)

   

Учионица

Учитељи, педагог

 

Препознавање елемената ланца трговине људима ( жртва, предатор, насилник/експлоататор). Радионица, обрада две приче

8/1,8/2

ЧОС

АЛибунар

Учионица

Педагог

 

Препознавање елемената ланца трговине људима ( жртва, предатор, насилник/експлоататор). Радионица, обрада две приче

8/3,8/4

По распореду часова кад је ЧОС

( Селеуш)

Учионица

Одељенске старешине

 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube