Еко вашар Featured

Пројекат „Еко вашар и још по нешто“  2023/24. год. 

 

Пројекат „Еко вашар и још по нешто“ је једна од активности у пројекту „За чистије и зеленије школе Војводине“, у којем је наша школа од 2019/20. године.

         Циљ активности је развој предузетничког духа код ученика у еколошким акцијама.

         Учешћем наставника на вебинару Стем зборница, развила се идеја да се знања стечена на обуци примене у школи/пракси.

       Радионице су почеле да се одржавају почетком децембра месеца 2023. године, израдом еколошких сапуна на часовима Домаћинства, а наставиле су се на часовима редовне наставе, слободних активности ( Цртање сликање и вајање ), на састанцима УП- а школе, у кућама, све до његове завршне активности 26. јануара 2024. године.

         У пројекту учествују ученици млађих и старијих разреда, њихове одељенске старешине и остали запослени. Носилац пројекта је Ученички парламент школе.

 

Аутор пројекта: Тања Балмазовић

Коаутори пројекта: Адријана Филеп Олар,   Данијела Милачић, Стефан Котрла, Стефан Јон

Партнери у пројекту : родитељи ученика, ЕТШ“Доситеј Обрадовић“ Алибунар, колектив ОШ“Братство и јединство“ Алибунар

                                                                                                         Данијела Милачић

 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube