ПОНУДЕ ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ

Понуде за фотографисање ученика завршног разреда, израду фотографија, таблоа и

видео снимање матурске вечери.

 

 

 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube