Дан шума и дан воде Featured

У оквиру подизања

квалитета наставе, Годишњим планом рада школе, предвиђено је да се међупредметне компетенције развију на основу реализације мини пројеката, тачније реализација неке од општих тема које се могу проучавати кроз различите предмете.

 

IMG_20230321_084845_857.jpg

 

У одговору на овај захтев, стручно веће за разредну наставу је у пер

 

IMG_20230321_091705_874.jpg

 

иоду од 14.-21. марта 2023. године релизовало тематску недељу Дан шума ( који се обележава 21. марта). Ова тема реализује се по други пут у нашој школи, али на потпуно другачији начин. Циљ ове активности је да ученици кроз разне предмете које изучавају у школи, развију свест о значају шума и воде за наш живот и важности очувања и заштите ових природних ресурса.

 

 

 

IMG_20230321_092145_765.jpg

У реализацији теме учествовало је 100 ученика од првог до четвртог разреда, 6 наставника разредне наставе, педагошки асистенти, педагог и родитељи. Током недеље, тема шуме и воде је реализована кроз матерњи језик, математику, свет око нас, природу и друштво, музичку културу, ликовну културу, физичко и здрваствено васпитање. Као завршна активност, релизован је излет ученика млађих разреда на Шицарницу где се одржао квиз, музички програм, физичка активност, мали курс мерења висине дрвећа и дружењење и боравак у природи. Активност се наставља са презентацијом ученика старијих разреда, представника УП-а школе на тему шума 22. марта 2023. у холу школе и качењем кућица за птице на дрвећу поред школе.

 

 

IMG_20230321_094830_194.jpg

 

 

На квизу су сви ученици показали завидно знање и радост због боравка у природи. Остало је још да знање преточимо у праксу и водимо рачуна како одлажемо смеће, како користимо воду, како да чувамо оно што имамо...

 

 

IMG_20230321_095817_419.jpg

 

 

                                                                                          

IMG_20230321_100424_175.jpg

 

Приредила: Тања Балмзовић

 

 

 

 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube