УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 Featured

ОДЛУКУ  О   ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА  ШКОЛСКУ 2019/2020 годину

 

 

ПРВИ РАЗРЕД  ( настав на српском језик)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.

Буквар

с наставним листовима, ћирилица

Симеон Маринковић

Читанка 1,

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018.

Математика 1, радна свеска  за први разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Милинковић,

Ненад Матић

СТРАНИ ЈЕЗИК- енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Музичка култура 1, за први разред основне школе;

ћирилица

Владица Илић

650-02-00092/2018-07 од 19.4.2018.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018.

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

 Читанка за тећи разред основне школе,

Симеон Маринковић, Славица Марковић

650-02/00034/2011-06,2011-09-14  

 Српски језик за тећи разред основне школе ( граматика, језичка култура, правопис)

Симеон Маринковић, Славица Марковић

650-02-00712/2010-06,2011-02-22   

 Наставни листови-српски језик за трећи разред основне школе

Симеон Маринковић, Славица Марковић

650-02-00712/2010-06,2011-02-22

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика за трећи

 разред основне школе

-уџбеник

 

Александра Стефановић, Весна Рикало

 650-02-00156/2008-06, 2008-06-24                                                                                             

Математика радна свеска за трећи

 разред основне школе ( 1. и 2. део)

Александра Стефановић, Симеон Маринковић

650-02-00718, /2008-06, 2011-02-22

СТРАНИ ЈЕЗИК-енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Family and Friends 1Class Book-енглески језик за трећи разред основне школеуџбеник са ЦД-ом                

Family and Friends 1 Workbook, УЈ УМ  енглески језик за трећи разред основне школе-радна свеска

Naomi Simmons

Naomi Simmons

650-02-194/2012-06, 2012-10-22

650-02-194/1/2012-06, 2012-10-22      

                      

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Природа и друштво за трећи разред основне школе  уџбеник                                                                         

   Радна свеска- Природа и друштво за трећи разред основне школе                                                                                                                           

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Симеон Маринковић, Славица Марковић

650-02-00716/2010-06, 2010-12-29

650-02-00716/2010-06, 2010-12-29                     

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Музичка култура за трећи разред основне школе  УЈ – уџбеник                                                   

Музичка култура за трећи разред основне школе   -радна свеска са ЦД-ом                

Владица Илић

Владица Илић

650-02-00170/2008-06,02008-06-11

  650-02-00170/2008-06,02008-06-11                                   

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Ликовна култура за трећи разред основне школе-  уџбеник   

                   

Ликовна култура за трећи разред основне школе  радни листови и материјали  за рад уз уџбеник   

                                                                                                             

Мирјана Живковић

Мирјана Живковић,

650-02-00128/2008-06, 2008-06-10                                

650-02-00128/2008-06, 2008-06-10                                                                                                                

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Грађанско васпитање-сазнање  о себи и другима-  радна свеска за трећи разред основне школе      

Нада Игњатовић Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Татјана Живановић , Смиљана Грујић , Марина Остојић

 650-02-00115//2010-06, 2010-07-22                                                                                                                                                                                                                     

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

 Чувари природе за трећи   разред основне школе

                                                  

 Станка Брдар

 650-02-00176/2008-06, 2008-06-23      

     

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Читанка за четврти разред основне школе

                                       

Забавна граматика - уџбеник за четврти разред основне школе

Забавна граматика - радна свеска за четврти разред основне школе                            

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Симеон Маринковић

Симеон Маринковић

650-02-00141/2008-06, 2008-06-05

650-02-00141/2008-06,2008-06-05

650-02-00141/2008-06, 2008-06-05                                   

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

 „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика уџбеник за трећиМирко ДМ

 четврти разред основне Мм

школе

 

Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

 650-02-00061/2012-06, 2012-06-26

                                                                                            

Математика радна свеска за четврти

 разред основне школе

Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

650-02-00061/1/2012-06,2012-06-26

СТРАНИ ЈЕЗИК-енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Family and Friends 2 Founadation Class Book-енглески језик за четврти разред основне школеуџбеник са ЦД-ом                

Family and Friends 2 Foundation Workbook,   енглески језик за четврти разред, радна свеска

Susan Lanuuzzi

Susan Lanuuzzi

650-02-210/2012-06,2012-10-29

  

        

650-210/1/2012-06,2012-10-29             

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Природа и друштво за четврти разред основне школе  уџбеник 

                                                                       

   Радна свеска- Природа и друштво за четврти разред основне школе                                                                                                                           

Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

650-02-75/2012-06, 2012-06-07

650-02-75/1/2012-06, 2012-06-07

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Музичка култура за четврти  разред основне школе уџбеник                                                   

Музичка култура за четврти разред основне школе   -радна свеска са ЦД-ом                

Владица Илић

Владица Илић

650-02-00064/2012-06,2012-07-17

   650-02-00064/2012-06,2012-07-17

                         

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Ликовна култура за четврти разред основне школе-  уџбеник   

                   

Ликовна култура за четврти разред основне школе  радни листови и материјали  за рад уз уџбеник   

                                                                                                             

Мирјана Живковић

Мирјана Живковић,

650-02-00490/2011-06,2012-02-22                          

650-02-00490/2011-06,2012-02-22                                                                                                         

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Грађанско васпитање-сазнање  о себи и другима-  радна свеска за четврти разред основне школе      

Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић,

 650-02-00446/2011-06,2012-02-09                                                                                                                                                                                                                    

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

Чувари природе за 4. разред основне школе      

Станка Брдар

                                                                                                                                                                                                                   

650-02-00710/2010-06,2010-12-29

 

 

                     ПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи, читанка за пети разред основне школе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.

Дар речи, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

СТРАНИ ЈЕЗИК ( 2.страни језик-шпански језик)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ”

¿HABLAMOS? 1, шпански језик за пети разред основне школа, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00109/2018-07 од 17.4.2018.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (страни језик)

„DATA STATUS”

TO THE TOP PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе, пета година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

650-02-00049/2018-07 од 27.4.2018

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

др Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00145/2018-07 од 25.4.2018.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ KLETT”

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ НОВИ ЛОГОС“

 „Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе

„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе ( граматика, језичка култура, правопис)

Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе

 Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

650-02-00508/2011-06,2012-01-31

650-02-00508/2011-06, 2012-01-31 

650-02-00508/2011-06, 2012-01-31                                  

СТРАНИ ЈЕЗИК ( енглески језик)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT“

   Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник

„Messages3”, енглески језик за седми разред основне школе радна свеска и

ЦД                                                                                                     

Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мајлс Крејвен,

Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди

650-02-00456/2010-06, 2010-09-21

650-02-00456/2010-06, 2010-09-21                                                                             

СТРАНИ ЈЕЗИК ( шпански језик – 2. страни језик)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ДАТА СТАТУС

Espacio Joven A2.2, шпански језик за 7. и 8. разред основне школе, уџбеник

Espacio Joven A2.2, шпански језик за 7. и 8. разред основне школе, радна свеска

 650-02-00232/1/2012-06, 2012-11-06   

                                                          

Cabeza Sanchez, Maria Carmen; Fernandez Vargas, Francisca; Galan Martinez, Luisa; Guerrero Aragon, Amelia; Marin Mora, Emilio Jose; Pereyra Brizuela, Liliana; Riva Fernandez, Francisco Fidel

Cabeza Sanchez, Maria Carmen; Fernandez Vargas, Francisca; Galan Martinez, Luisa; Guerrero Aragon, Amelia; Marin Mora, Emilio Jose; Pereyra Brizuela, Liliana; Riva Fernandez, Francisco Fidel

650-02-00232/2012-06, 2012-11-06

650-02-00232/1/2012-06, 2012-11-06   

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT“

Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе

650-02-296/2009-06, 2009-08-21                             ДА

Mатематика 7 збирка задатака са решењима за седми разред основне школе

650-02-296/2009-06, 2009-08-21

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

СањаМилојевић,

,Ненад Вуловић

650-02-296/2009-06, 2009-08-21 

650-02-296/2009-06, 2009-08-21

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Историја 7, уџбеник историје за седми разред основне школе

Чедомир Антић, Мирјана Бонџић

650-02-00527/2011-06, 2012-02-27  

      

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД“

ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за седми разред основне школе

.РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за седми разред основне школе

Милутин Тадић

Милутин Тадић

650-02-00189/2009-06, 2009-07-06 

650-02-00180/2009-6, 2009-07-06       

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

1.  „Биологија 7”, уџбеник биологије за седми разред основне школе

    

2.  „Биологија 7”, радна свеска из биологије за седми разред основне школе

Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод

Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод

650-02-00107/2011-06, 2011-04-28

650-02-471 /2015-06, 2016-01-25

                                                       

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

71.               Физика 7 , уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за

седми разред основне школе

Душко Латас, Антун Балаж

650-02-00292/2009-06, 2009-08-19   

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе                      

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

650-02-00293/2009-06,    2009-09-01

                                                        

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА“

                Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне

школе

Техничко и информатичко образовање за седми разред основне школе- радна свеска

Решење: 650-02-00255/2009-06, 2009-08-19   

                                                                       Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред

Др Драган Голубовић

Др Драган Голубовић

Драган Голубовић и Небојша Голубовић

650-02-00255/2009-06,2009-08-19

650-02-00832/2010-06,2011-05-13

650-02-00767/2010-06, 2011-02-28       

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД “

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7 - уџбеник са електронским аудио додатком за седми разред основне школе          

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

650-02-00200/2009-06, 2009-07-07  

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД “

1.            ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за седми разред основне школе

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоров

650-02-00193/2009-06, 2009-07-07   

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ( изборни предмет)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД “

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за седми разред основне школе

                                    

Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић, Драган Маринчић

650-02-00187/2009-06, 2009-07-06

ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС “

1.   „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

2.   „Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Ау

3.   „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред

основне школе

А

                                                                          

Наташа Станковић Шошо

Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић

650-02-00574/2010-06, 2010-09-21

650-02-00556/2010-06, 2012-07-21 

     

                                                                                                   

650-02-00557/2010-06,2010-07-21

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

KLETT

Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе,  уџбеник                      

Messages 4, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и

ЦД

Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мередид Леви

Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди

                 

650-02-00252/2010-06, 2010-07-21 

650-02-00252/2010-06, 2010-07-21

СТРАНИ ЈЕЗИК ( други страни језик – ШПАНСКИ ЈЕЗИК)

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ДАТА СТАТУС

Espacio Joven A2.2, шпански језик за 7. и 8. разред основне школе, уџбени                         

Espacio Joven A2.2, шпански језик за 7. и 8. разред основне школе, радна

свеска  

                                                                

Cabeza Sanchez, Maria Carmen; Fernandez Vargas, Francisca; Galan Martinez, Luisa; Guerrero Aragon, Amelia; Marin Mora, Emilio Jose; Pereyra Brizuela, Liliana; Riva Fernandez, Francisco Fidel

Cabeza Sanchez, Maria Carmen; Fernandez Vargas, Francisca; Galan Martinez, Luisa; Guerrero Aragon, Amelia; Marin Mora, Emilio Jose; Pereyra Brizuela, Liliana; Riva Fernandez, Francisco Fidel

650-02-00232/2012-06, 2012-11-06

650-02-00232/1/2012-06, 2012-11-06   

                                                                

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

KLETT

   1.Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе

.Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне

школе                                                                                      

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

650-02-00306/2010-06, 2010-07-21

650-02-00306/2010-06, 2010-07-21

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА “

Историја за осми разред основне школе са читанком и радном свеском

Радош Љушић, Љубодраг Димић

650-02-00371/2010-06, 2010-07-21 

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД “

.ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе

А

     

2.РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за осми разред основне школе          

Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић

Марија Бркић, Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић

 650-02-00198/2010-06, 2010-07-21 

650-02-00197/2010-06, 2010-07-22

          

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ “

Биологија 8- уџбеник

Ау

Би Биологија 8- радна свеска                                

Да Даница Тусић

        Даница Тусић

 650-02-00013/2012-06, 2012-07-04  

650-02-00594/2011-06, 2012-01-30

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Ф    Физика 8 – уџбеник са збирком задатака и лаборатороијским вежбама за осми разред основне школе

 Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић

 650-02-00330/2010-06,2010-09-1

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС“

Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Ау                       

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

650-02-00559/2015-06, 2010-09-21      

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА“

1.Техничко и информатичко образовање уџбеник за осми разред основне школе

2.Материјал за конструкторско обликовање за 8. разред основне школе -

хф

Др Драган Голубовић и Небојша Г олубовић

Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић

650-02-00899/2010-06, 2011-02-22

650-02-00758/2010-06, 2011-02-22

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД“

.МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за осми разред основне школе

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

650-02-00221/2010-06, 2010-06-30       

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД“

.ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за 8.разред основне школе

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

650-000492/2011-6, 2012-02-27

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЗАВОД“

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за осми разред основне школе

А

Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић

650-02-00613/2010-06, 2010-10-26

 

 

Вука Караџића 4, 26310 Алибунар

osalibunar(@)gmail.com

013/641-005

Facebook

Twitter

YouTube